Læs mere om træerne • RenBilrejse.dk • RenFlyrejse.dk

Klimaskov Danmark er en non-profit organisation, som arbejder for at fremme dansk klimaskov for at modarbejde global opvarmning og klimaforandringer. Vi tilbyder klimakompensation af CO2-udledning fra bilkørsel og flyrejser i form af træer, som kan beregnes og købes igennem RenBilrejse.dk og RenFlyrejse.dk.

Vi tilbyder også klimakompensation ved direkte køb af større gruppe træer, som kan være interessant for virksomheder eller organisationer, som ønsker at kompensere. Kontakt os for mere information, nøgletal eller beregninger.

Vores senest skov blev plantet i april 2021 i en ny optimeret klimaskov ved Tranebjerg på Samsø, som vi har udviklet i samarbejde med Samsø Kommune, og førende danske eksperter i skoves kulstofbinding og CO2-udledning for at sikre det bedst mulige kompensationstandard. Læs mere om Samsø Klimaskov.

Klimakompensationen er rettet mod private og virksomheder, som ikke kan undgå at flyve eller køre. På sigt er der ikke plads nok på jorden til at plante træer, hver gang vi udleder CO2. Så derfor anbefaler Klimaskov Danmark alle til at mindske deres CO2-aftryk fremfor at kompensere det.

Klimaskov Danmark

Grundlagt af Martin Sundstrøm, der er fysiker og tidligere redaktør for DR Videnskab. Projektet begyndte i maj 2019 med RenFlyrejse.dk, og blev udbygget med RenBilrejse.dk i oktober 2020. I 2019 udviklede han landsindsamlingen "Danmark planter træer" som producent til TV2, der endte med at rejse midler til 1 million træer, og knap 50 nye skove i Danmark.

Advisory board

Morten Winther - Ekspert i fly-emissioner og seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Morten står bag beregningsmodellen på renbilrejse.dk, og gennemsnitsberegningen for CO2-udledning på danske indenrigsflyruter.

Vivian Kvist Johannsen - Ekspert i skoves kulstofbinding og seniorforsker ved Københavns Universitet. Vivian og hendes gruppe står bag beregningen af CO2-optag i Samsø Klimaskov, som plantes i samarbejde med Samsø Kommune.

Kontakt: info@klimaskovdanmark.dk
Selskabsoplysninger: Klimaskov Danmark - SE-NR: 42082090