Forsiden • RenBilrejse.dk • RenFlyrejse.dk

Klimaskove


Forskningsministeren Ane Halsboe-Jørgensen og initiativtager
Martin Sundstrøm ved grundlæggelsen af
Samsø Klimaskov 2021.

Når du køber et træ på RenFlyrejse.dk eller RenBilrejse.dk for at CO2-kompensere, bliver der plantet et nyt træ i klimaskove på Samsø i samarbejde med Samsø kommune, som vi indgik partnerskab med i efteråret 2020, eller igennem vores samarbejdspartner Growing Trees Network.

I april 2021 plantede vi den første klimaskov på Samsø med status af fredskov, hvilket betyder, at de plantede træer aldrig kan fældes uden at nye skal plantes. Samsø Kommune har ansvaret for vedligeholdelse efter etableringen.

Klimaskoven er designet i samarbejde med seniorforsker Vivian Kvist Johannsen fra Københavns Universitet, som er en af Danmarks førende eksperter i skoves kulstofbinding, og er beregnet til at binde mindst 1300 tons CO2 i løbet af de første 30 år. Vi regner ikke med kulstofbinding efter 2050, som er FNs deadline for global CO2-neutralitet.

Klimaskoven ligger ved Tranebjerg på Samsø, og er blandt de første skove i Danmark, med primært kulstofbinding som baggrund for etablering. Skoven er planlagt efter lokale forhold, ønsker til rekreation og biodiversitet. Det er planen, at forskerne fra Københavns Universitet skal følge klimaskovens udvikling fremover.


Tidligere skovrejsning

I vores første år frem til sommeren 2020, kompenserede brugere igennem RenFlyrejse.dk 109.353 kg CO2 svarende til 365 træer, som nu er plantet i Skævinge Folkeskov i Hillerød på Sjælland. Træerne blev plantet igennem Growing Trees Network Foundation, som vi indgik partnerskab med i maj 2019. Siden 2013 har Growing Trees plantet næsten 1.400.000 nye træer i Danmark i 13 folkeskove på statslige eller kommunale områder, hvor der er offentlig adgang.

     Læs mere om vores samarbejdspartner "Growing Trees Network Foundation" her